REHASTART
Startuj razem z nami!


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień

Termin i miejsce Nazwa modułu Instruktor Cena brutto Wolne
miejsca
29-30.06.2024 Szczecin I stopień mgr Dariusz Okrzesik 570 zł lista rezerwowa
zapisz się
12-13.10.2024 Poznań I stopień mgr Dariusz Okrzesik 590 zł 20
zapisz się
26-27.10.2024 Warszawa I stopień mgr Dariusz Okrzesik 590 zł 23
zapisz się
16-17.11.2024 Łódź I stopień mgr Dariusz Okrzesik 590 zł 21
zapisz się

Informujemy, iż firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00049/2019. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

OPIS SZKOLENIA:

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Podstawowe założenia metody Ruchu Rozwijającego dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej przestrzeni, relacji społecznych.

Szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania MRR w terapii zaburzeń rozwojowych.

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

ADRESACI:

fizjoterapeuci, terapeuci, pedagodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele (przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, WF), wychowawcy, psycholodzy, logopedzi, socjolodzy, pracownicy świetlic, ośrodków szkolno -wychowawczych, studenci kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia i innych pokrewnych, opiekunowie oraz rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

INSTRUKTOR:

mgr Dariusz Okrzesik – licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psycholog, oligofrenopedagog, absolwent AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia), nauczyciel dyplomowany, współautor wraz z prof. M. Bogdanowicz najnowszego podręcznika do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005), uprawniony do szkoleń wg. programu ISCO.

Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie na stanowisku psychologa i dyrektora. W zakresie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzi od kilku lat, a współprowadzi od kilkunastu zajęcia warsztatowe, od ponad 20 lat prowadzi grupy dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności i ich rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego, prowadzi zajęcia na międzynarodowych zjazdach i szkoleniach dotyczących MRR Sherborne w Belgii, Anglii i Szwecji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (18 godzin dydaktycznych)

ZALICZKA: 180 zł brutto

CENA ZAWIERA: certyfikat, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

UWAGA: Wskazany odpowiedni ubiór - wygodny, sportowy strój oraz skarpetki (ćwiczymy boso lub w skarpetach). Ćwiczenia odbywają się również w pozycjach leżących na podłodze.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Sesje teoretyczne:
  - autorka Ruchu Rozwijającego – Veronica Sherborne
  - założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego
  - Rudolf Laban – analiza ruchu
  - struktura i planowanie zajęć w MMR (film)
  - zastosowanie MMR(filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski)
  - niewerbalna komunikacja, potrzeby psychiczne realizowane za pośrednictwem MRR

 • Sesje ruchowe (z omówieniem):
  - świadomość własnej osoby, ciała
  - świadomość przestrzeni
  - świadomość innych osób i kontakt z nimi
  oparte na relacji „z”
  oparte na relacji „przeciwko”
  oparte na relacji „razem”
  - ćwiczenia twórcze

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MRR wg ISCO (4-POZIOMY):

Kurs podstawowy (Basic Course - BC) (poziom I i II - krajowy) - realizowany jest w danym kraju tylko przez liderów upoważnionych przez ISCO (np. w Polsce uprawnienia takie mają: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Dariusz Okrzesik, mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołazka, mgr Maria Przasnyska, mgr Małgorzata Mroziak).

Poziom I - kurs dla początkujących - dla profesjonalistów i osób współpracujących w prowadzeniu zajęć (rodziców, młodzieży).

Poziom II - kurs dla zaawansowanych - liderów grup. Warunkiem udziału jest ukończenie warsztatu wstępnego (Poziom I) i odbycie co najmniej półrocznej praktyki w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uprawnieniu do prowadzenia zajęć.

Kurs międzynarodowy (poziom III i IV) - realizowany jest przez międzynarodowy zespół trenerów International Sherborne Co-operation (ISCO).

Poziom III - Kurs dla Zaawansowanych Praktyków (Advanced Practitioners Course - APC)- to dalsze doskonalenie warsztatu pracy (bez uprawnień do prowadzenia szkoleń). Warunkiem jest ukończenie I i II poziomu kursu oraz roczna praca MRR.

Poziom IV - organizowany przez ISCO, przygotowuje do roli “nauczyciela” Ruchu Rozwijającego, uprawniania zatem do prowadzenia szkoleń.