REHASTART
Startuj razem z nami!


Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych

Termin i miejsce Nazwa modułu Instruktor Cena brutto Wolne
miejsca
10-11.10.2019 Łódź podstawowy dr Katarzyna Urban 800 zł 18
zapisz się

Informujemy, iż od dnia 27.02.2015 r. firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00029/2015. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

OPIS SZKOLENIA:

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom tematyki diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Kurs stworzony jest między innymi w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath. Jest to metoda neurofizjologiczna, która polega na hamowaniu patologicznych odruchów, normalizacji napięcia mięśniowego, rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych poprzez przemieszczanie się w przestrzeni tzw punktów kluczowych (głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa) oraz nauce wykorzystywania zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego. W terapii NDT- Bobath wykorzystuje się techniki stymulacji proprioceptywnej, kinestetycznej oraz dotykowej.

ADRESACI:

lekarze, fizjoterapeuci (magister, licencjat, technik), studenci V roku fizjoterapii, położne, pielęgniarki

INSTRUKTOR:

dr Katarzyna Urban – fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metod: NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, krano-sakralnej (Upledger CST oraz wg koncepcji biodynamicznej), kinesiotapingu, System Formthotics (indywidualny dobór wkładek termoplastycznych), wielowymiarowa terapia manualna stóp. Instruktorka noszenia dzieci w chustach wg Akademii Chustonoszenia. Autorka publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencjii o tematyce neonatologicznej, neurologicznej i rehabilitacyjnej. Uczestniczka wielu konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów o tematyce neurorozwojowej, naonatologicznej, neurologicznej. Od 10 lat prowadzi terapię dzieci, od 3 lat prowadzi szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów. Założycielka Bobath Centrum Rozwoju Dziecka we Wrocławiu. Posiada wieloletnia praktykę pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

ZALICZKA: 200 zł brutto

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

PROGRAM KURSU:


Zajęcia praktyczne obejmują:

 • przebieg rozwoju prawidłowego – ćwiczenia na macie
 • obserwacje pracy z pacjentami i stawianie wspólnej diagnozy
 • pracę w podgrupach – analiza i rozwiązywanie przypadków medycznych


Dzień 1

Diagnostyka, pielęgnacja i wprowadzenie do terapii dziecka od 0 do 1 roku życia

 • Rozwój prawidłowy (teoria i praktyka)
 • Możliwe zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego (asymetria ułożeniowa, kręcz szyi, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe)
 • Przebieg badania i diagnostyka niemowląt (opis karty badania, demo z pacjentem)
 • Planowanie i cele terapii.
 • Pielęgnacja i stymulacja rozwoju dziecka. (zajęcia w grupach, praca na lalkach, demo z pacjentem)


Dzień 2

Diagnostyka i wprowadzenie do terapii dziecka starszego.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (obserwacja i analiza pacjenta)
 • Przebieg badania (praca w grupach – tworzenie karty badania)
 • Planowanie terapii, cele usprawniania.
 • Propozycje terapii (demo pracy z pacjentem,
 • Podstawowe techniki usprawniania (zajęcia w grupach, praca na lalkach i na sobie)


KURS ROZWIJAJĄCY: Uczestników szkolenia podstawowego oraz fizjoterapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi zapraszamy serdecznie do Wrocławia na dwudniowe szkolenie rozwijające.

OPIS SZKOLENIA:

Celem kursu jest jest opanowanie umiejętności z zakresu prowadzenia terapii dzieci.Kurs ma charakter praktyczny, przez 2 dni kursanci diagnozują, planują i prowadzą terapię z pacjentami, a także mają możliwość obserwacji pracy innych terapeutów. Ilość osób biorących udział w szkoleniu: 4 – 6. W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować z około 10 – 12 pacjentami z różnymi problemami terapeutycznymi. Każdy pacjent będzie omawiany, a techniki dodatkowo uczestnicy ćwiczą na sobie i lalkach. Mile widziane są sugestie kursantów odnośnie schorzeń, problemów, technik, które chcieliby szczególnie omówić. Istnieje możliwość zaproszenia swoich pacjentów w celu wspólnej diagnozy i przeprowadzenia terapii.