REHASTART
Startuj razem z nami!


PNF w pediatrii (kurs specjalistyczny)

Termin i miejsce Nazwa modułu Instruktor Cena brutto Wolne
miejsca
26-28.09.2019 25-26.10.2019 Łódź I i II część dr Agnieszka Stępień 2300 zł 2
zapisz się

Informujemy, iż od dnia 27.02.2015 r. firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00029/2015. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

ADRESACI:

absolwenci kursu PNF podstawowego

INSTRUKTOR:

dr Agnieszka Stępień– IPNFA Advanced Instructor

ZALICZKA: 400 zł brutto

CZAS TRWANIA KURSU: I część - 3 dni, II część – 2 dni

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.