REHASTART
Startuj razem z nami!


PNF w pediatrii (kurs specjalistyczny)


Informujemy, iż od dnia 27.02.2015 r. firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00049/2019. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

ADRESACI:

absolwenci kursu PNF podstawowego

INSTRUKTOR:

dr Agnieszka Stępień– IPNFA Advanced Instructor

ZALICZKA: 400 zł brutto

CZAS TRWANIA KURSU: I część - 3 dni, II część – 2 dni

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.