REHASTART
Startuj razem z nami!


Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane

Termin i miejsce Nazwa modułu Instruktor Cena brutto Wolne
miejsca
9-10.12.2021r Łódź - dr Katarzyna Urban 1300 zł 15
zapisz się

Informujemy, iż firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00049/2019. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tematykę diagnostyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy. Kurs stworzony jest o kilkunastoletnie doświadczenia instruktorki w pracy z dziećmi. Przedstawia podejście zintegrowane bazujące przede wszystkim na technikach strukturalnych (terapii manualnej, terapii tkanek miękkich), ale również na wzorcach funkcjonalnych, koncepcji neurorozwojowej oraz technikach osteopatycznych.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych (wykładów) i praktycznych, studium przypadku (rozwiązywanie problemów) oraz demonstracji oceny i terapii (filmy).

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz zrozumienia:
 • głównych aspektów prawidłowej postawy,
 • głównych czynników i mechanizmów mających wpływ na zaburzenia postawy,
 • diagnozowania wad postawy (funkcjonalne i strukturalne skróty kończyn, dysfunkcje w obrębie miednicy, postawy skoliotyczne, dysfunkcje w obrębie klatki piersiowej, podstawowe wady stóp.),
 • głównych zasad tworzenia efektywnego planu terapii ,
 • opanowania technik terapeutycznych.

ADRESACI:

fizjoterapeuci, studenci III roku fizjoterapii, lekarze, logopedzi

INSTRUKTOR:

dr Katarzyna Urban – fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka metod: NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, Terapia kranio-sakralna (Upledger CST oraz wg koncepcji biodynamicznej), Kinesiotaping, Terapia manualna stóp, Terapia manualna Ackermann College of Chiropractic Stockholm, FITS (funkcjonalna indywidualna terapia skolioz). Instruktorka noszenia dzieci w chustach wg Akademii Chustonoszenia. Diagnosta i terapeuta stóp (dobór indywidualnych wkładek termoplastycznych – System FORMTHOTICS oraz IGLI).

Założycielka Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci „Bobath Centrum Rozwoju Dziecka”. Posiada wieloletnia praktykę pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Studentka czteroletnich studiów Osteopatii w Akademii Osteopatii. Uczestniczka dwuletniego kursu: Osteopatia w Pediatrii w Akademii Osteopatii.

Wykładowca w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Autorka ogólnopolskiego szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci”.

Autorka publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji o tematyce neonatologicznej, neurologicznej i rehabilitacyjnej.

ZALICZKA: 300 zł brutto

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

PROGRAM KURSU:


Dzień 1

1. Postawa prawidłowa oraz możliwe kompensacje wynikające z nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego.

2. Proces terapeutyczny:

 • Rutyna diagnostyczna: fizjoterapeutyczna i osteopatyczna,
 • Omówienie dysfunkcji w obrębie kończyn dolnych, miednicy, przepony, klatki piersiowej, kręgosłupa, szyi, twarzoczaszki.


Dzień 2

1. Techniki terapeutyczne:

 • Techniki mobilizacji mięśniowo - powięziowych,
 • Artykulacje w stawach (staw krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe, staw biodrowy, staw ramienny,
 • Opracowanie przepony, oddech,
 • Techniki stabilizujące,
 • Trening aktywnej stopy,
 • Opracowanie segmentu CO.